Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wprowadziła obowiązek dostosowania ich do wytycznych WCAG 2.1. Przedstawione przez organizację W3C wymagania określają, jak należy budować strony internetowe, aby korzystanie z nich było wygodne i przystępne także dla użytkowników z pewnymi ograniczeniami. Jak wyglądają strony internetowe zgodne z WCAG 2.1 i dlaczego wdrożenie standardu jest obecnie tak istotne, nie tylko dla stron i aplikacji należących do podmiotów publicznych?

Czym jest standard WCAG 2.1?

WCAG, z angielskiego Web Content Accessibility Guidelines jest zbiorem wytycznych i wskazówek pozwalających na stworzenie stron internetowych przyjaznych dla osób niepełnosprawnych, z ograniczeniami lub niewprawionych w korzystaniu z internetu (np. osób starszych). 

Przykład strony internetowej wdrożonej zgodnie z zasadami WCAG, realizacja LTB.

Standard został stworzony przez organizację World Wide Web Consortium (W3C), która od lat zajmuje się definiowaniem międzynarodowych standardów tworzenia stron www przyjaznych dla użytkownika.

Standard WCAG przeszedł na przestrzeni lat wiele zmian i poprawek. W użyciu istnieje od 1999 roku, a jego najnowsza wersja, 2.1 ukazała się w 2018 roku i obowiązuje do dziś.

Jednym z podstawowych założeń wytycznych WCAG jest takie wykorzystanie dostępnych technologii, aby strony internetowe były czytelne i łatwe do przeglądania przez użytkowników na płaszczyźnie audiowizualnej oraz tekstowej, np. poprzez możliwość powiększania tekstu, korzystania ze specjalnych skrótów klawiszowych czy możliwość zmiany kontrastu na witrynie.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych – kogo dotyczy?

WCAG 2.1 jest z założenia standardem możliwym i zalecanym do wprowadzenia na wszystkich stronach internetowych, jednak głównym odbiorcą wytycznych standardu są strony o wysokim znaczeniu społecznym.

W Polsce, zgodnie z Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, obowiązek dostosowania strony do WCAG 2.1 mają wszystkie podmioty publiczne, od których wymagane jest osiągnięcie poziomu zgodności AA. Dodatkowo, na stronach takich musi znaleźć się deklaracja dostępności cyfrowej.

Dla administratorów stron internetowych niebędących stronami podmiotów publicznych przyjmuje się, że wdrożenie przynajmniej części założeń WCAG 2.1 jest dobrą praktyką świadczącą o świadomości potrzeb współczesnych użytkowników.

Organizacja W3C dąży do tego, aby internet był dostępny i łatwy do przeglądania dla wszystkich, bez względu na możliwe ograniczenia.

Cztery założenia WCAG 2.1

Standard dostępności cyfrowej stron internetowych przedstawia cztery główne zasady, do których powinny zostać dostosowane witryny www.

Zasady:

 • postrzegalności,
 • funkcjonalności,
 • zrozumiałości,
 • solidności (kompatybilności).

W ramach zasad wyróżniane są dodatkowe wytyczne i konkretne wymagania (kryteria sukcesu). Na podstawie ich realizacji określany jest poziom zgodności (A – AAA). Zasady mają zastosowanie do wszystkich elementów strony lub aplikacji, a więc nie tylko jej ogólnego wyglądu, ale też kodu, treści i sposobu działania.

Postrzegalność według WCAG 2.1

Treści na stronie internetowej to zwykle formy tekstowe oraz graficzne. Aby jednak osiągnąć większą dostępność cyfrową witryny i ułatwić korzystanie z niej każdemu użytkownikowi, warto zadbać o poprawę widoczności i zrozumiałości takich treści.

W szczególności należy zapewnić:

 • alternatywne opisy tekstowe dla grafik (np. opis alternatywny do zdjęć i grafik, z których skorzystają osoby niewidome),
 • transkrypcje tekstowe dla materiałów audio i filmów oraz napisy do filmów,
 • właściwą, logiczną strukturę treści (podział na nagłówki, wprowadzenie list i wypunktowań),
 • wyróżnienia tekstu (innego koloru, aby były jak najbardziej zauważalne),
 • kolorystykę czcionki odznaczającą się wyraźnie na wybranym tle,
 • pełną widoczność i czytelność treści oraz funkcji strony po jej powiększeniu,
 • responsywność strony.

Postrzegalność nie skupia się wyłącznie na tym, by strona była czytelna dla użytkowników z ograniczeniami wzrokowymi czy słuchowymi – ma być przystępna dla każdego, niezależnie od urządzenia, z jakiego korzysta i pomocy, jakich potrzebuje.

Funkcjonalna strona internetowa zgodna z WCAG 2.1

Funkcjonalność jest drugim najważniejszym kryterium dla stron internetowych o wysokiej dostępności cyfrowej.

W ramach funkcjonalności administrator powinien zadbać o to, aby użytkownicy mogli znajdować treści i korzystać z zawartości strony niezależnie od wybranego przez nich sposobu nawigacji (z pomocą myszy, klawiatury, touch pada czy ekranu dotykowego).

O funkcjonalność można zadbać przede wszystkim poprzez:

 • dobrą widoczność elementów funkcyjnych,
 • umożliwienie obsługiwania strony za pomocą samej klawiatury,
 • zastosowanie opcji odtwarzania i zatrzymywania treści ruchomych (także możliwości wyłączenia elementów migających i ruchomych przez użytkownika),
 • jasno zaznaczając dokąd prowadzą konkretne linki i przyciski.

Dodatkowo wszystkie nagłówki i tytuły stosowane na stronie powinny wyraźnie opisywać treść, do której się odnoszą – w przypadku wszelkiego rodzaju formularzy, każda z komórek powinna być wyraźnie opisana i wytłumaczona.

Zrozumiałość stron i aplikacji zgodnie z WCAG 2.1

Wytyczne WCAG nie koncentrują się wyłącznie na technicznych aspektach strony internetowej oraz aplikacji. Przygotowanie ich tak, by były łatwe do obsługi i poruszania się po treściach, to jedna z kwestii, ale drugim, równie kluczowym składnikiem czytelnych stron www, jest zrozumiałość ich treści.

Osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie powinny upewnić się, że stosowany na stronie język jest prosty, bez słów i wyrażeń mogących wymagać dodatkowego wyjaśnienia oraz niezrozumiałych dla przeciętnego użytkownika skrótów i akronimów.

Duży wpływ na zrozumiałość strony mają także wszelkie komunikaty i elementy funkcyjne strony. W kodzie należy określić język treści, natomiast przy wprowadzaniu jakichkolwiek elementów i komunikatów (np. przy błędach w formularzu) przygotować czytelne powiadomienia dla użytkownika wskazujące na treści wymagające poprawy.

WCAG 2.1 wskazuje też na konieczność zadbania o spójny wygląd całej strony oraz działania poszczególnych elementów w jej obrębie.

Solidność i kompatybilność – jak przygotować stronę według WCAG 2.1

Ostatnią z podstawowych zasad WCAG 2.1 jest zapewnienie kompatybilności strony internetowej z różnymi programami i przeglądarkami stosowanymi przez użytkowników.

W szczególności należy dopilnować, aby strona była napisana w kocie zgodnym ze standardem HTML, współpracowała z technologiami asystującymi (np. programami do czytania treści widocznych na ekranie dla osób niewidomych) oraz umożliwiała zgłaszanie przez te programy komunikatów, jakie pojawiają się na stronie (np. wyskakujących okien).

Strona powinna być także kompatybilna z urządzeniami mobilnymi, komputerami i innymi czytnikami, nie tylko w zakresie responsywności, ale i możliwości obsługi wszystkich funkcji.

Przygotuj stronę internetową zgodnie z WCAG 2.1 wraz z LTB

Chcesz zoptymalizować swoją stronę internetową i przygotować lepiej dostępną witrynę zgodną z wytycznymi WCAG 2.1?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

W ramach usługi realizujemy wdrożenie standardu WCAG 2.1 na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych oraz przeprowadzamy  audyt dostępności strony internetowej, pozwalający wykryć najważniejsze elementy witryny wymagające wdrożenia kluczowych zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź DIGITAL MARKETING TOOLS & SOLUTIONS - nasz magazyn marketingowy!Pobierz za darmo