Od 1 stycznia 2020 obowiązują w Polsce nowe przepisy odnośnie tworzenia stron internetowych dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od pierwszego dnia 2020 roku każda spółka akcyjna oraz komandytowo-akcyjna musi posiadać własną stronę internetową. Obowiązek ten jest działaniem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa obrotu w spółkach oraz zabezpieczenia praw akcjonariuszy mniejszościowych, którzy często pozostają niedoinformowani o działaniach podejmowanych przez spółkę. Jakie założenia wynikają z nowych przepisów i jakie elementy powinny zostać ujęte na stronie internetowej spółki akcyjnej?

Obowiązkowa strona internetowa spółki akcyjnej

Konieczność stworzenia strony internetowej dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych wprowadziła ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798). Postanowienia projektu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, a sam projekt ustawy podaje proste i wartościowe uzasadnienie dla potrzeby wprowadzenia obowiązku tworzenia stron internetowych dla spółek akcyjnych. Jak wynika z nowych przepisów, wymóg ten jest bezpośrednią konsekwencją prowadzonej digitalizacji spółek i ma umożliwić prostą drogę kontaktu z akcjonariuszami spółki, zwiększyć możliwości ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych oraz ograniczyć ryzyko nieinformowania ich o ważnych zmianach w spółce przez akcjonariuszy większościowych i zarząd spółki.

Do 2020 roku, obowiązkiem tworzenia oficjalnej strony internetowej objęte były wyłącznie spółki publiczne, natomiast po wprowadzeniu zmian wymóg będzie dotyczył wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Jakie informacje powinny znaleźć się na stronie internetowej spółki akcyjnej?

Zakres informacji, które powinny zostać udostępnione na stronie internetowej spółki akcyjnej został określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Jak podaje art. 5§5 KSH wchodzący w życie od 1 stycznia 2020 r., każda spółka akcyjna oraz komandytowo–akcyjna powinna utworzyć obowiązkowo własną stronę internetową oraz zamieszczać na niej, w odpowiednich obszarach wydzielonych do komunikacji z akcjonariuszami, wszystkie ogłoszenia pochodzące od spółki i kierowane do akcjonariuszy, wymagane przez prawo lub wewnętrzne statuty spółki. W związku z powyższym, wraz z wejściem w życie nowych przepisów spółki będą zobowiązane do informowania za pośrednictwem swojej strony internetowej wszelkich ogłoszeń o zwołanych walnych zgromadzeniach i innych, istotnych dla akcjonariuszy wydarzeniach spółki. W dalszym ciągu obowiązkowe pozostaje także publikowanie tych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dzięki temu akcjonariusze nie powinni przegapić informacji dotyczących bezpośrednio spółek, w których uczestniczą.

Przykład podstrony zawierającej ogłoszenia i aktualności przydatne dla akcjonariuszy, źródło: https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Strony/default.aspx

Dla pełnej zgodności z przepisami Kodeksu spółek handlowych, na stronie internetowej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej muszą znaleźć się informacje o firmie spółki, jej siedzibie (z dokładnym adresem), oznaczeniu sądu rejestrowego, numerze NIP, wysokości kapitału zakładowego oraz wysokości kapitału wpłaconego.

Adres strony internetowej spółki powinien zostać zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego. W razie jego zmiany, spółka jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania KRS o zmianie adresu strony www.

O czym warto pamiętać?

Istniejące już spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne powinny były utworzyć własną stronę www (jeśli jeszcze jej nie posiadały) do 1 stycznia 2020 roku i zgłosić ten fakt w odpowiedniej instytucji. Spółki zakładane po dacie wejścia przepisów w życie muszą mieć nowo powstały obowiązek na uwadze już w momencie wypełniania wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorstw KRS. Jeśli we wniosku nie zostanie podany adres strony internetowej, wniosek zostanie cofnięty – sąd wyda zarządzenie o zwrocie wniosku, co wydłuży czas trwania procesu rejestrowego aż do momentu założenia przez spółkę strony internetowej i podania jej adresu w ponownie składanym wniosku.

Usługi LTB – skorzystaj z profesjonalnej strony internetowej dla spółki akcyjnej

Jako specjaliści marketingu internetowego doświadczeni w tworzeniu stron internetowych możemy przygotować nową stronę internetową dla Twojej spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi nowych przepisów Kodeksu spółek handlowych. Dzięki naszemu wsparciu na stronie pojawią się wszystkie niezbędne i wymagane prawem informacje, a jej bieżąca aktualizacja i dodawanie kolejnych ogłoszeń i informacji dla akcjonariuszy stanie się znacznie łatwiejszym zadaniem. Skorzystaj z naszej pomocy i skontaktuj się z doradcą klienta LTB.

Zapytaj o nasze usługi!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź DIGITAL MARKETING TOOLS & SOLUTIONS - nasz magazyn marketingowy!Pobierz za darmo