Kampanie marketingu szeptanego prowadzone przez naszą firmą charakteryzują się indywidualnym kontaktem z klientem oraz z mediami. Dzięki nam wywołasz pozytywne dyskusje na temat wybranego produktu, usługi, bądź przedsięwzięcia.


Poprawiamy widoczność marek, firm i produktów wśród internautów


Kampania marketingu szeptanego obejmuje:

  • Analizę oraz badanie potrzeb i oczekiwań klienta,
  • Stworzenie listy prowadzonych działań,
  • Sporządzenie zakresu bazy mediowej,
  • Prowadzenie działań marketingu szeptanego,
  • Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych czynności.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenie szczegółów kampanii oraz wyceny usług.