Łączymy świat digital marketingu z edukacją wyższą już od kilku lat. Współpracujemy ściśle ze środowiskiem akademickim we Wrocławiu realizując programy stażowe, dedykowane kierunki studiów oraz wykłady gościnne. W celu pogłębienia współpracy z Wyższą Szkołą Bankową zostaliśmy oficjalnym Partnerem Biznesowym.

Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową obejmuje współdziałanie w ramach indywidualnych projektów edukacyjnych, organizację staży i praktyk oraz wsparcie przy prowadzeniu szkoleń i prac badawczych podejmowanych w Uczelni.

“Zauważymy ogromny potencjał we wrocławskich studentach, dlatego też cieszymy się na możliwość ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Zacieśnienie współpracy z WSB pozwoli nam realizować działania edukacyjne oraz aktywnie pomagać studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy. Działanie na rzecz rozwoju młodych talentów jest jednym z naszych priorytetów.”

Bartosz Jaworski – CEO LTB

Podpisanie porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową nie jest pierwszym i jedynym tego typu partnerstwem nawiązanym przez LTB. We Wrocławiu nasza agencja realizuje programy stażowe dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Handlowej. Dodatkowo nasi specjaliści są odpowiedzialni za specjalność “Marketing internetowy w Praktyce” będący jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów magisterskich na WSH – więcej informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź DIGITAL MARKETING TOOLS & SOLUTIONS - nasz magazyn marketingowy!Pobierz za darmo