Wspólnie z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu organizujemy kolejny projekt edukacyjny. Uruchamiamy nowy kierunek studiów podyplomowych –  e-Marketing Tools & Solutions.

Studia marketingowe we Wrocławiu

E-Marketing Tools & Solutions jest projektem edukacyjnym łączącym wiedzę teoretyczną z zakresu digital marketingu z działaniami praktycznymi przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Program studiów został przygotowany na podstawie hierarchii uruchomienia działań dla nowej firmy, nowej kategorii produktowej, bądź też rebrandingu obecnej marki.

wsh-logo

W ramach zajęć studenci:

  • przygotują personę marketingową marki,
  • dobiorą odpowiednie domeny dla projektów internetowych,
  • zaplanujemy strategię działań digital marketingowych,
  • omówią działania operacyjne – m.in. SEO, social media,
  • zmierzą KPI i dokonają walidacji działań marketingowych.

Wykładowcami są osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie w branży digital marketingowej zdobyte na podstawie realizacji kampanii dla różnych firm: małych firm lokalnych, firm ogólnopolskich oraz podmiotów działających międzynarodowo.

Zapewniamy podejście praktyczne – w trakcie zajęć będziemy pracowali i omawiali konkretne działanai na przykładach firm i marek studentów.

Adresaci i absolwenci kierunku

Studia są dedykowane dla osób dążących do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu digital marketingu. Program jest dedykowany dla osób z mniejszym doświadczeniem w marketingu, ale także dla osób pracujących w działach marketingowych, które odczuwają braki kompetencyjne.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę jako specjalista ds. digital marketingu, ale także jako specjalista z konkretnego zakresu digital marketingu np. social media.

Dla osób na stanowiskach managerskich studia pozwolą na zdobycie przydatnych kompetencji w zakresie przygotowywania strategii marketingowej, zaplanowania zasobów kadrowych niezbędnych w zespole oraz weryfikacji działań przy współpracy z własnym zespołem lub zewnętrzną agencją.

W przypadku przedsiębiorców bądź osób planujących rozwijać własne projekty, zakończenie studiów wiąże się ze zdobyciem strategicznej wiedzy z zakresu promocji marki i zwiększenia sprzedaży w internecie

Rekrutacja i start kierunku

Studia ruszają w październiku 2022 roku. Rekrutacja oraz pełne informacje o studiach znajdują się na stronie https://handlowa.eu/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/digital-marketing-tools-solutions/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź DIGITAL MARKETING TOOLS & SOLUTIONS - nasz magazyn marketingowy!Pobierz za darmo