Google Analytics 4

Przestawiamy możliwości Google Analytics 4

Co zmienia Google Analytics 4?

Google Analytics 4 to odpowiedź na rozwijający się rynek aplikacji mobilnych. Pozwala na mierzenie i analizę danych nie tylko ze stron internetowych, ale właśnie aplikacji – co jest dużym ułatwieniem, bo do 14 października 2020 roku równoczesna obsługa obu tych elementów była niemożliwa i wymuszała korzystanie nie tylko z Google Analytics, ale także odpowiednio skonfigurowanego Google Analytics for Firebase.

Czym GA 4 różni się od Universal Analytics?

To właśnie z połączenia standardowego Google Analytics i możliwości wymienionego panelu dedykowanemu aplikacjom mobilnym, powstało nowe narzędzie, które stwarza więcej możliwości kreowania raportów i analizy danych. W przypadku GA 4 koncentrujemy się nie na sesjach, a samym użytkowniku i jego zachowaniu, co przekłada się na mierzenie efektywności działań.

Napisz do nas – skonfiguejmy Twój Google Analytics 4

Podstawową różnicą pomiędzy GA 4 a Universal Analytics, jest ułatwienie mierzenia danych w postaci zdarzeń. Duże zmiany są także oczywiście w samym interfejsie obu wersji. Inny jest również wygląd identyfikatora śledzenia (zaczyna się od „G” a nie „UA”).

Universal Analytics analiza danych

Dane z Universal Analytics

Google Analytics 4 dane i analiza

Dane z Google Analytics 4

Co warto podkreślić, eksport danych z GA3 do GA 4 nie jest możliwy – głównie z powodu innego wyglądu i sposobu mierzenia danych. Wiele osób zaleca w tym przypadku tzw. dual tagging, dzięki któremu uzyskujemy możliwość podwójnego raportowania.

Największymi zaletami odróżniającymi GA 4 od poprzedniej wersji jest możliwość lepszego zrozumienia postępowania użytkownika – prześledzenie jego zachowania daje nam informacje na temat tego, jak zoptymalizować ścieżkę zakupową klienta oraz sprawić, by szybciej i skuteczniej docierał do miejsc, w których (naszym zdaniem) powinien się znaleźć.

Najbardziej na wprowadzeniu tego sposobu monitorowania zyskają przede wszystkim:

 • twórcy aplikacji mobilnych (bo to z myślą o nich zostało stworzone GA 4),
 • właściciele sklepów internetowych, gdzie potrzeba bieżącego monitorowania zachowania potencjalnych klienta jest największa.

Oprócz tego, dużym plusem jest opcja doszacowania danych, ulepszona integracja z Google Ads, możliwość dodania do monitorowania danych z YouTube oraz bezkodowe śledzenie wydarzeń.

GA 4 koncentruje się na pojedynczym użytkowniku i jego zachowaniach w obrębie strony/aplikacji oraz budowaniu relacji z marką.

GA 4 – jak się po nim poruszać?

Wygląd GA 4 znacząco różni się od Universal Analytics. Pod względem swojego wyglądu narzędzie przypomina Google Analytics for Firebase. Jak poruszać się po GA 4?

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka pozwala na znalezienie:

 • raportów,
 • stron administracyjnych,
 • trendów,
 • elementów konfiguracji konta lub usługi,
 • treści pomocy,

a także – co szczególnie ciekawe – błyskawicznych odpowiedzi. Wyszukiwarce GA 4 można zadawać różne pytania, co pozwala nam szybko uzyskać potrzebne informacje bez konieczności znajomości lokalizacji miejsca, w którym określone dane są gromadzone.

Istotną opcją przy wyszukiwaniu raportów jest fakt, że można znajdować nie tylko już utworzone przez nas zestawienia, które będą odpowiednio nazwane, ale także szybkie podsumowania odnoszące się do wybranego przez nas słowa kluczowego.

Zmiana zakresu dat

W prawym górnym rogu występuje standardowe filtrowanie z możliwością wyboru odpowiedniego zakresu dat, na podstawie których ma zostać wygenerowany raport.

Panel boczny

GA 4 umożliwia nam wybranie z panelu głównego takich elementów jak:

 • cykl życia: pozyskiwanie, zaangażowanie, generowanie przychodu, utrzymanie,
 • użytkownik: dane demograficzne, technologie,
 • zdarzenia: konwersje, zdarzenia,
 • wyszukiwania: analiza,
 • konfiguracja: odbiorcy, definicje niestandardowe, DebugView.

Cykl życia

Pozyskiwanie – pozwala nam na zweryfikowanie liczby użytkowników odwiedzających witrynę z podziałem na medium.

Google Analytics - pozyskiwanie

Cykl życia — pozyskiwanie, dane ogółem

Zaangażowanie – tutaj mierzony jest średni czas zaangażowania, liczba sesji z interakcją użytkownika.

Generowanie przychodu – opcja dostępna w przypadku sklepów internetowych, pozwalająca na podsumowanie informacji na temat przychodów z e-commerce i przychodów z reklam. Poza tym dostępne są informacje o łącznej liczbie kupujących czy średnich przychodach z zakupów przypadających na jednego użytkownika.

Utrzymanie – w tym miejscu koncentrujemy się na powracających użytkownikach oraz mierzeniu ich zaangażowania poprzez sprawdzanie czasu utrzymania użytkowników na stronie.

Użytkownik

Dane demograficzne – dość standardowy widok pozwalający nam na przefiltrowanie użytkowników wg kraju, miasta, płci, wieku, zainteresowań oraz języka.

Google Analytics - dane demograficzne ogółem

Dane demograficzne ogółem

Technologie – w tym przypadku pod uwagę są brane przeglądarki, systemy operacyjne, kategoria urządzenia (desktop, mobile, tablet), rozdzielczość ekranu itp.

Zdarzenia

Konwersje – wymagają odpowiedniej konfiguracji i mogą być to m.in. dokonanie zakupu czy przesłanie formularza. W poprzedniej wersji GA były one określane jako cele – dzięki nim można było zmierzyć, jak często użytkownicy wykonywali określone działania.

Zdarzenia – w tej wersji narzędzia możliwe jest tworzenie w tym miejscu własnych zdarzeń lub korzystanie z tych już zdefiniowanych w ramach Google Analytics 4 (pełna lista tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/9234069?hl=pl&ref_topic=9756175).

Google Analytics - analiza konwersji

Dane konwersji

Najczęściej spotykane zdarzenia to „click”, „page_view”, „session_start” czy „scroll”.

Wyszukiwanie

Analiza – w ramach analizy sprawdzić można przede wszystkim analizować ścieżki postępowania użytkowników z uwzględnieniem liczby użytkowników korzystających z bezpłatnych wyników wyszukiwania, rozpoczęcia sesji, wyświetlenia strony/ekranu, a w konsekwencji dokonania zakupu.

W przypadku analiz ścieżkowych można w łatwy sposób prześledzić ilu użytkowników ogółem wybrało konkretne postronny z naszej witryny.

Konfiguracja

Odbiorcy – w obrębie tej funkcjonalności można tworzyć nowe grupy odbiorców, w tym użytkowników, którzy byli ostatnio aktywni albo takich, którzy nie dokonali jeszcze zakupów. W ramach niestandardowych grup można dodać filtrowanie po danych demograficznych, geograficznych itd.

Definicje niestandardowe – pozwalają na sortowanie z uwzględnieniem np. różnych typów zdarzeń.

DebugView – umożliwia monitorowanie zdarzeń w trybie debugowania.

Jak zarządzać danymi w GA 4?

Dane dostępne w Google Analytics 4 można filtrować zgodnie ze swoimi potrzebami. Możliwe jest:

 • wykluczanie ruchu wewnętrznego (poprzez utworzenie reguły definiującej ruch wewnętrzny lub filtra wykluczającego ten ruch),
 • filtrowanie botów (automatycznie wykluczany),
 • wykonywanie pomiarów w wielu domenach,
 • przekształcanie danych (poprzez modyfikację dotychczasowych zdarzeń).

Na podstawie zebranych informacji generowane są raporty, które mogą być udostępniane lub eksportowane jako plik PDF lub CSV i generowane na podstawie na podstawie galerii szablonów dostępnej z poziomu: Wyszukiwanie → Analiza → Galeria szablonów. Pozwalają one na przedstawienie danych z uwzględnieniem:

 • metody: eksploracja, analiza ścieżki, analiza sekwencji ścieżki, pokrywanie się segmentów (części wspólne dla wybranych użytkowników), eksploatator zachowania użytkownika (pozwala na odkrycie indywidualnych zachowań), analiza kohortowa (zachowanie grup użytkowników na przestrzeni czasu), wartość od początku śledzenia.
 • przypadków użycia: pozyskanie, konwersja, zachowanie użytkowników.
 • branż: e-commerce, gry.
Analiza kohertowa - Google Analytics

Przykładowa analiza kohortowa

Monitorowanie zdarzeń w GA 4

Przy użyciu Google Analytics 4 można monitorować zdarzenia zbierane automatycznie lub utworzone samodzielnie.

GA 4 wyróżnia zdarzenia zalecane, pasujące do wszystkich typów prowadzonej działalności, a także bardziej sprecyzowane kategorie uwzględniające: handel detaliczny i e-commerce, pracę, edukację, oferty lokalne i nieruchomości, podróże czy gry.

Jeśli chodzi o limit zdarzeń przypisanych do danej usługi, to maksymalnie możemy ich dodać 500. Co ważne, zdarzenia uwzględniane automatycznie przez Google Analytics 4 nie wliczają się do limitu. Przechowywanie danych możliwe jest do 14 miesięcy wstecz.

W raportach prezentujących zdarzenia możemy zauważyć liczbę wykonanych zdarzeń, a także użytkowników, którzy je wywołali.

Nowości w GA 4 – jakie dodatkowe możliwości daje nam to narzędzie?

Monitorowanie zaangażowania użytkowników

Jednym z najciekawszych elementów GA 4 jest możliwość monitorowania wskaźnika zaangażowania użytkownika. Element ten (choć nie w bezpośredni sposób) ma zastąpić do tej pory stosowany i wielokrotnie krytykowany „współczynnik odrzuceń”.

W ramach monitorowania zaangażowania sprawdzany jest przede wszystkim średni czas zaangażowania, poziom aktywności użytkowników na przestrzeni czasu oraz regularność korzystania z danej strony lub aplikacji.

Rozpocznij mierzenie danych w GA 4 z LTB

Analiza sekwencji ścieżki

Najbardziej przydatnym z elementów Google Analytics 4, szczególnie w przypadku prowadzenia działalności nastawionej na efekt w postaci przejścia do kontaktu lub dokonania zakupu, jest analiza sekwencji ścieżki. Dzięki tej opcji mamy możliwość sprawdzić czego brakuje użytkownikowi do dokonania tego „ostatniego kroku” i odpowiedzenia sobie na pytanie, nad jakim elementem strony należy jeszcze popracować, aby bardziej zachęcić odbiorcę do zrealizowania satysfakcjonujących nas działań.

Skontaktuj się w sprawie promocji swojej marki

Marketing - kontakt
Łukasz Jaworski

B2B Sales Manager

+48 71 333 38 89

Dodaj komentarz

Poinformuj nas o Twoich celach, oczekiwaniach i doświadczeniach. Przygotujemy indywidualnie dopasowaną strategię dla Twojej marki.

Napisz do nas – umówimy się na spotkanie online.

Account manager agencja marketingowa LTB

Michał Szydlik, Account Manager

Nasi partnerzy

Wrocławska Akademia Biznesu - partner agencji marketingowej LTBDIG - partner agencji marketingowej LTBUniwersytet Ekonomiczny - partner agencji marketingowej LTBFirma Rodzinna - partner agencji marketingowej LTB