diakonia.pl

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu otrzymało nowy serwis wraz z 9 placówkami
www.diakonia.pl